Search results

  1. PILCH, Ctibor. Finančné trhy pre začiatočníkov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, September 2006, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2006casopisseptember/HotSeptSerial%208.cast.doc>
    article

    article