Search results

 1. MAKÚCH, Miroslav. Analýza finančných konsolidovaných celkov na finančnom trhu Európskej únie. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, September 2007, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/Hotsept2007AFKCvEUMirecek.doc>
  article

  article

 2. PETRUŠKA, Rastislav. K problematike komoditných derivátov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, September 2007, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotSept2007Druhy%20komDerivatov.doc>
  article

  article

 3. MEDVEĎOVÁ, Vladimíra. Zaisťovacie stratégie na trhu zlata. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, September 2007, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotSept2007Medvedova4.doc>
  article

  article

 4. MAKÚCH, Miroslav. Finančné konglomeráty a stabilita finančného systému. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, September 2007, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/Hotsept2007FinKonglomAStabilitaMirecek.doc>
  article

  article

 5. BAČIŠIN, Vladimír. Ako kalendár pôsobí na dianie na kapitálovom trhu. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, September 2007, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotSept2007KalendEfektBacisin.doc>
  article

  article