Search results

  1. HORVÁTOVÁ, Eva - MÚČKOVÁ, Viktória. Hypotekárne obchody v Nemecku. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, September 2007, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotSept2007Evicka.doc>
    article

    article