Search results

 1. ČONKOVÁ, Andrea. Autorita učiteľa v súčasnej škole. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 3, s. 18-22.
  article

  article

 2. MATULČÍKOVÁ, Marta. Uplatňovanie vybraných aktívnych metód vzdelávania v pedagogickom procese vo formálnom vzdelávaní. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 20170809. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 25 - 32.
  article

  article

 3. ČONKOVÁ, Andrea. Je systematická domáca príprava žiakov stredných škôl na vyučovanie prežitkom? In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 9.
  article

  article

 4. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Imidž vzdelávacej inštitúcie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1336-9849, 2014, roč. 9, č. 2, s. 28-29.
  article

  article

 5. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Organizácia a financovanie vzdelávania v krajinách Európskej únie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1336-9849, 2014, roč. 9, č. 3, s. 1, 10.
  article

  article

 6. MATULČÍKOVÁ, Marta. Kvalikačné požiadavky na profil kariérneho poradcu. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1336-9849, 2014, roč. 9, č. 6, s. 14-18.
  article

  article

 7. MATULČÍKOVÁ, Marta. Celoživotné vzdelávanie - celoživotná uplatniteľnosť. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1336-9849, 2013, roč. 7, č. 3, s. 1-5.
  article

  article

 8. MATULČÍKOVÁ, Marta. Disproporcia na trhu práce : uplatnenie sa na trhu práce. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1336-9849, 2013, roč. 7, č. 5, s. 17-21.
  article

  article

 9. MATULČÍKOVÁ, Marta. Odborná a osobnostná pripravenosť uchádzačov o zamestnanie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1336-9849, 2013, roč. 7, č. 9, s. 20-24. KEGA 006EU-4/2013.
  article

  article

 10. MATULČÍKOVÁ, Marta. Odborná a osobnostná pripravenosť uchádzačov o zamestnanie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1336-9849, 2013, roč. 7, č. 10, s. 20-25. KEGA 006EU-4/2013.
  article

  article