Search results

  1. DELINA, Radoslav - VAJDA, Viliam. Model rozhodovania pre aplikáciu riešení elektronického trhu firemných procesov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 109-125.
    article

    article