Search results

 1. LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Dizertačná práca: Metodológia syntézy optimalizačných a ekonometrických prístupov makroekonomického modelovania. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 277-279.
  article

  article

 2. SODOMOVÁ, Eva. X. slovensko-poľsko-ukrajinský vedecký seminár "Výučba kvantitatívnych matematicko-štatistických metód na ekonomických univerzitách vzhľadom na potreby budúcnosti". In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 1, s. 248-249.
  article

  article

 3. STAREČKOVÁ, Anna. Dizertačná práca: Finančné krytie poistením a finančným vrstvením v investičnom rozhodovaní. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 287-289.
  article

  article

 4. IVANIČOVÁ, Zlatica. Cointegration of the exchange rate and balance of trade ex post analyse for Slovak and Czech Republic. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 157-165.
  article

  article

 5. ŠOLTÉS, Erik. Dizertačná práca: Regresné modely v teórii kredibility. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 295-297.
  article

  article

 6. JURGA, Rastislav. Produkčné funkcie s konštantnou elasticitou substitúcie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 167-175.
  article

  article

 7. SIPKOVÁ, Ľubica. Dizertačná práca: Kvantilové modelovanie rozdelenia príjmov domácností. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 281-285.
  article

  article

 8. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Modely rovnováhy sieťových odvetví v podmienkach regulačných zásahov štátu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 9-24.
  article

  article

 9. PACÁKOVÁ, Viera - KOTLEBOVÁ, Eva. Bayesovská štatistika v poisťovníctve. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 25-38.
  article

  article

 10. POLÁŠEK, Ivan - CHUDÁ, Daniela. Nedostatky diagramu aktivít v UML a možnosti ich riešenia. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 39-56.
  article

  article