Search results

 1. DEMJAN, Valér. Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, December 2007, č. 12. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotDec2007ValerRendelman.doc>
  article

  article

 2. ČURLEJOVÁ, Libuša. K problematike kreditných derivátov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, December 2007, č. 12. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=1388>
  article

  article

 3. TKÁČOVÁ, Jana. Finančná a nefinančná analýza pri posudzovaní úverovej schopnosti firemných klientov komerčných bánk. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, December 2007, č. 12. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotDec2007FAaNFAfirmyTkacova.doc>
  article

  article