Search results

 1. TUČNÍK, Miroslav - URVOVÁ, Jarmila. Vývoj inflácie a cenová stabilita, porovnanie Slovinska a Slovenska vo fáze pred vstupom do EMU. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, December 2007, č. 12. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotDec2007Slovinsko1Tucnik.doc>
  article

  article

 2. HORVÁTOVÁ, Eva - ŽIŠKOVÁ, Petra. Medzinárodné účtovné štandardy a ich implementácia v bankovníctve. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, December 2007, č. 12. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotDec2007MedzinUctovStandardy.doc>
  article

  article

 3. PILCH, Ctibor. Zvláštnosti finančných systémov vo vybraných krajinách Európskej únie. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, December 2007, č. 12. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotDec2007FinSystEU_2.CastPilch.doc>
  article

  article

 4. PILCH, Ctibor. Seriál : Finančné trhy pre začiatočníkov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, December 2007, č. 12. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotDec2007Serial20.doc>
  article

  article