Search results

 1. TUČNÍK, Miroslav - URVOVÁ, Jarmila. Plnenie kritéria stability devízového kurzu počas participácie v ERM II. : Porovnanie Slovinska a Slovenska. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Marec 2008. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Mar2_2008HotMirecek.doc>
  article

  article

 2. PILCH, Ctibor. K modelom hodnotenia finančného zdravia podniku. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Marec 2008. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Mar3_2008HotFinZdraviePodniku3.doc>
  article

  article

 3. ŠTURC, Boris. Finančné trhy pre pokročilých. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Marec 2008. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Mar2_2008HotSerialDlhopisy3.doc>
  article

  article

 4. ČURLEJOVÁ, Libuša - ŠTURC, Boris. Ekonomika firem a finanční deriváty. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Marec 2008. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=1417>
  article

  article