Search results

 1. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. Projekce obyvatelstva ČR a jejích krajů. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 44-49. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  article

  article

 2. HANOUSKOVÁ, Jitka - KŮS, Václav. Asymptotické vlastnosti odhadů s minimální vzdáleností. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 50-55. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  article

  article

 3. CHAJDIAK, Jozef et al. Analýza vzájomného vzťahu typu dysfágie a aspirácie a pneumónie. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 56-60. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  article

  article

 4. KAČEROVÁ, Eva. Jak se jmenovali, jak se jmenujeme aneb Křestní jména kdysi a dnes. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 61-67. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  article

  article

 5. KAČEROVÁ, Eva. Ekonomická aktivita cizinců v České republice. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 68-72. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  article

  article

 6. KORÓNY, Samuel. Závisí miera nezamestnanosti od veľkosti okresu na Slovensku? In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 73-77. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  article

  article

 7. LENČUCHOVÁ, Jana. Testovanie linearity pre Markov-switching modely. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 84-89. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  article

  article

 8. LINDA, Bohdan - KUBANOVÁ, Jana. Claim reserving calculation. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 90-94. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  article

  article

 9. LÖSTER, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jana. Srovnání zemí EU z hlediska demografických ukazatelů a shluky podobných zemí. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 95-99. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  article

  article

 10. LUHA, Ján - RUISELOVÁ, Zdena. Korelácia javov a konfiguračno frekvenčná analýza. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 100-109. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  article

  article