Search results

  1. LABUDOVÁ, Viera. Kriminalita mladistvých na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 78-83. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
    article

    article

  2. SIPKOVÁ, Ľubica. Rodová analýza na základe EU-SILC. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 145-150. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
    article

    article