Search results

 1. BESEDA, Jan. Transformace informačních systémů na FHS UK z pohledu administrativních a technických pracovníků. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 3, s. 19 - 31.
  article

  article

 2. TURECKIOVÁ, Michaela - VETEŠKA, Jaroslav. Využití konceptu kompetencí v počátečním a dalším vzdělávání. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 3, s. 32 - 46.
  article

  article

 3. KRČMÁŘOVÁ, Jana. Tržní transformace vysokoškolských institucí: různe teoretické konceptualizace. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 3, s. 47 - 54.
  article

  article