Search results

  1. SZARKOVÁ, Miroslava. Psychológia pre manažérov a podnikateľov. 2. dopln. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2007. 286 s. ISBN 80-89085-77-6. [Copy count : 11, currently available 10, at library only 1]
    book

    book