Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0109079 xcla^"
  1. BAČO, Tomáš. Základy a aplikácie kvantitatívneho marketingu. In Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4, s. 1-8. VEGA 1/4604/07.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.