Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0109079 xpca^"
 1. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Workshop. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008. Zostavovateľ zborníka: Tomáš Výrost, Zuzana Lejková. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2009. 81 s. ISBN 978-80-225-2665-4.
  book

  book

 2. METEŇKO, Anton. Rozhodovanie retail managementu a spotrebiteľov v podmienkach globálnej konkurencie – spotrebiteľské správanie vo vybranej lokalite. In Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4, s. 1-19. VEGA 1/4604/07.
  article

  article

 3. VÝROST, Tomáš. Experimentálna ekonómia a hra o vyjednávaní. In Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4, s. 28-34.
  article

  article

 4. LEJKOVÁ, Zuzana. Riešenie vybraných problémov experimentálnej ekonómie v praxi. In Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-225-2665-4, s. 17-27. VEGA 1/4604/07.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.