Search results

  1. MAJTÁN, Štefan et al. Podnikové hospodárstvo. 2. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2007. 347 s. Nová ekonómia. ISBN 978-80-89085-79-8. [Copy count : 13, currently available 12, at library only 1]
    book

    book

  2. CHODASOVÁ, Alena - BUJNOVÁ, Darina. Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 193 s. ISBN 80-225-2105-1. [Copy count : 20, currently available 19, at library only 1]
    book

    book