Search results

 1. VARGOVÁ, Viktória. Zhodnotenie nominálnej a reálnej konvergencie SR na ceste do EMÚ. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Jar - Leto 2006, roč. 7, č. 1-2, s. 11-16.
  article

  article

 2. STAŠOVÁ, Jana. Hodnotenie platobnej schopnosti podniku. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Jar - Leto 2006, roč. 7, č. 1-2, s. 45-53.
  article

  article

 3. IZÁKOVÁ, Katarína. Dopady eura na Slovensku. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Jar - Leto 2006, roč. 7, č. 1-2, s. 17-21.
  article

  article

 4. ZIMKOVÁ, Emília. Príprava Slovenska na vstup do eurozóny. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Jar - Leto 2006, roč. 7, č. 1-2, s. 5-10.
  article

  article

 5. ŠKODA, Miroslav. Inštitucionálna základňa IAS/IFRS. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Jeseň 2006, roč. 7, č. 3, s. 90-93.
  article

  article