Search results

 1. BUBENÍKOVÁ, Irena. Správa dane z nehnuteľností a vymáhanie daňových nedoplatkov. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 8-9, s. 32-53.
  article

  article

 2. JURČÍKOVÁ, Božena. Komentár k novelizácii zákona o správe daní a poplatkov vykonanej v článku III zákona č. 122/2006 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 2006. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 8-9, s. 58-60.
  article

  article

 3. BALOG, Michal - STRAKA, Martin. Metodológia analýzy logistických informačných tokov. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 8-9, s. 77-97.
  article

  article

 4. ĎAĎO, Jaroslav - TÁBORECKÁ-PETROVIČOVÁ, Janka - KOSTKOVÁ, Miroslava. Analýza konkurencie vo sfére služieb. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 8-9, s. 107-125.
  article

  article

 5. Ochrana spotrebiteľa v Európskej únii : desať základných princípov. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 8-9, s. 126-131.
  article

  article

 6. Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení ... In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 8-9, s. 359-387.
  article

  article

 7. Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2005. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 8-9, s. 172-247.
  article

  article

 8. Návrh na zabezpečenie využitia Švajčiarskeho finančného mechanizmu v SR. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 3-4, s. 188-194.
  article

  article

 9. Legislatívny a pracovný program Európskej komisie na rok 2006 a priority z neho vyplývajúce pre Slovenskú republiku. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 3-4, s. 210-213.
  article

  article

 10. JAKOBY, Marek. Slovensko nie je v Európskej únii najchudobnejšie. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 3-4, s. 214-216.
  article

  article