Search results

  1. MARUŠIN, Ján. Optimalizácia výrobného programu kalkuláciou nákladov na konkrétnom príklade. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 8-9, s. 98-106.
    article

    article