Search results

 1. TUREK, Otakar. Distribuce efektu mezinárodního obchodu v globalizovaném světe. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2006. ISSN 1801-7118, 2006, roč. 2, č. 4, s. 3-24. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0052170/2006_04_sets.pdf>
  article

  article

 2. DOSTÁLOVÁ, Ivana. Příprava České republiky na přijetí eura: konfrontace zájmů, záměrů a iluzí. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2006. ISSN 1801-7118, 2006, roč. 2, č. 4, s. 25-44. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0052170/2006_04_sets.pdf>
  article

  article

 3. SEREGHYOVÁ, Jana. Zvrat v tržní situaci v mezinárodním obchodě surovinami a některé jeho implikace pro českou ekonomiku. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2006. ISSN 1801-7118, 2006, roč. 2, č. 4, s. 45-56. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0052170/2006_04_sets.pdf>
  article

  article

 4. ZEMAN, Karel. Produktivita práce-rozhodující faktor konkurenceschopnosti české ekonomiky. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2006. ISSN 1801-7118, 2006, roč. 2, č. 4, s. 57-76. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0052170/2006_04_sets.pdf>
  article

  article