Search results

 1. BURDOVÁ, Jana. Úloha dôchodkových fondov v sociálnom zabezpečení. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Február. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Feb_1JanaBurdovaDochFondyVSocZab.doc>
  article

  article

 2. EXELOVÁ, Jana. Obchodovanie s CFDs. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Február. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Feb_4Obch.sCFDs_3.cast.doc>
  article

  article

 3. BURDOVÁ, Jana. Zombie fondy odsávajú z priemerných výnosov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Február. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Feb_2JanaBurdovaZOMBIE%20FONDY.doc>
  article

  article

 4. BAČIŠIN, Vladimír. Základné modely financovania inovácií. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Február. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Feb_3BacisinModelyFinInovacii.doc>
  article

  article

 5. IVANOVÁ, Markéta. Priamy predaj v poisťovníctve. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Február. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Feb_5Priamypredajpoistenia.doc>
  article

  article