Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0110356 xpca^"
 1. TÓTH, Miroslav. Recenzia knihy Štefana Marsinu: Projekt ako nástroj implementácie podnikovej stratégie. In Ekonóm : spravodaj Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011, 2011, č. marec. Recenzia na: Projekt ako nástroj implementácie podnikovej stratégie / Štefan Marsina. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2895-5. Available on Internet: <http://www.euba.sk/ekonom/?p=1175>
  article

  article

 2. MAJTÁN, Miroslav. [Projekt ako nástroj implementácie podnikovej stratégie]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 2, s. 111-112. Recenzia na: Projekt ako nástroj implementácie podnikovej stratégie / Štefan Marsina. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2895-5.
  article

  article

 3. MAJTÁN, Miroslav. Projektový manažment. Bratislava : Sprint dva, 2009. 297 s. ISBN 978-80-89393-05-3. [Copy count : 11, currently available 7, at library only 4]
  book

  book

 4. THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 236 s. ISBN 978-80-225-2420-9. [Copy count : 10, currently available 9, at library only 1]
  book

  book

 5. SLÁVIK, Štefan. Strategický manažment. Bratislava : Sprint vfra, 2005. 403 s. ISBN 80-89085-49-0. [Copy count : 57, currently available 55, at library only 2]
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.