Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0110443 xpca^"
 1. STŘELECKÁ, Zdenka. Zhodnotenie konkurencie na slovenskom bankovom trhu. In Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja I : zborník k projektu mladých vedeckých pracovníkov č. 2315019. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2862-7, s. 4-14.
  article

  article

 2. CHORVATOVIČ, Martin. Vývoj bankovníctva po prijatí jednotnej meny. In Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja I : zborník k projektu mladých vedeckých pracovníkov č. 2315019. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2862-7, s. 27-38.
  article

  article

 3. KORDULIAK, Peter. Smernica MiFID ako prvok regulácie sektora finančníctva na Slovensku. In Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja I : zborník k projektu mladých vedeckých pracovníkov č. 2315019. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2862-7, s. 15-26. GMVP 2315019.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.