Search results

  1. DUPAĽ, Andrej et al. Spaľovne odpadu v kontexte riešení zelenej a reverznej logistiky. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138, Február 2010, roč. 5, č. 2, s. 28-29.
    article

    article