Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0110984 xcla^"
 1. MINÁROVÁ, Martina - KAPSDORFEROVÁ, Zuzana. Znalosť systému Balanced Scorecard v strategickom riadení podnikov na Slovensku. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 2, s. 50-54.
  article

  article

 2. MURA, Ladislav. Internacionalizácia podnikania malých a stredných podnikov. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 2, s. 55-57. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/2/>
  article

  article

 3. SMUTKA, Luboš - SVATOŠ, Miroslav. Development and position of agrarian foreign trade of the "Visegrad four" countries. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 2, s. 29-40. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/2/>
  article

  article

 4. GAŠPARÍKOVÁ, Veronika - NAGYOVÁ, Ľudmila. Interkultúrna spolupráca v medzinárodne činných podnikoch. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 2, s. 45-50. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/2/>
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.