Search results

  1. ŽELINSKÝ, Tomáš. Vývoj vybraných ukazovateľov chudoby v krajoch Slovenskej republiky. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1210-1095, 2009, roč. 19, č. 3, s. 37-51.
    article

    article