Search results

 1. LIPTÁK, František. Organizácia-organizačný rozvoj. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 11, s. 9-16.
  article

  article

 2. PATARÁK, Ondrej. Intelektuálna bezpečnosť Slovenska. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 11, s. 17-22.
  article

  article

 3. BARTKO, Pavol. Monitorovanie výroby podniku a požadované aktivity na genealógiu výrobku. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 11, s. 34-41.
  article

  article

 4. KRULIŠ, Vladimír. HRM v přípravě klastru. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 11, s. 42-52.
  article

  article

 5. NUNHARDT, Daniel. Prístupy k správe majetku v minulosti (Stewardship) a v súčasnosti (Corporate governance). In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 11, s. 53-60.
  article

  article