Search results

 1. DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Corporate responsibility systems in the Slovak Republic & in the Czech Republic. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 11, s. 23-33.
  article

  article

 2. MARSINA, Štefan. [Manažment]. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 11, s. 73-74. Recenzia na: Manažment / Miroslav Majtán a kolektív. - Bratislava : Sprint dva, 2009. - ISBN 978-80-89393-10-7.
  article

  article

 3. TÓTHOVÁ, Alena. Editoriál. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 11, s. 7-8.
  article

  article