Search results

 1. KONVALINKOVÁ, Iveta. Základné zásady rozpočtového hospodárenia. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 4, s. 9-18.
  article

  article

 2. KOVÁČIKOVÁ, Eva. Vznik a zmena štátnozamestnaneckého pomeru. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 4, s. 48-53.
  article

  article

 3. ČANECKÝ, Marek. Operačný program Informatizácia spoločnosti - proces úspešnej realizácie projektov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 4, s. 60-64.
  article

  article

 4. KUBINCOVÁ, Soňa. Postavenie obcí a miest v hospodárskych procesoch. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 4, s. 74-78.
  article

  article

 5. KLABNÍKOVÁ, Klára. Reforma daňovej a colnej správy. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 4, s. 65-68.
  article

  article