Search results

 1. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Vízie a vizionárstvo. In Zisk. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. ISSN 1337-9151, 2009, č. 1, s. 30-32.
  article

  article

 2. SUNTINGEROVÁ, Ľudmila. Vízia podporená sociálno-psychologickými aspektami. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  article

  article

 3. PRIEČKOVÁ, Katarína. Tvorba vízie ako jeden z predpokladov úspešného lídra. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. ISBN 978-80-225-2382-0.
  article

  article