Search results

 1. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Heuristický algoritmus pokrytia maximálneho počtu uzlov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 5-14.
  article

  article

 2. CICÁKOVÁ, Kristína. Model uzavretia prvého manželstva. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 15-23. VEGA 1/0597/09.
  article

  article

 3. CHEBEŇ, Juraj - KALNICKÁ, Daniela. Comparison analysis of chosen fields of international financial reporting standards and American generally accepred accounting principles. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 24-32.
  article

  article

 4. CHOCHOLATÁ, Michaela. Monetárne modely výmenného kurzu SKK/EUR: kointegračný prístup. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 33-51. VEGA 1/4652/07.
  article

  article

 5. JEMALA, Marek. Future studies and bounded rationality problem. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 66-77.
  article

  article

 6. ŠOLTÉS, Erik - KADEROVÁ, Andrea. Kredibilný odhad priemernej škody prostredníctvom Bühlmannovho-Straubovho modelu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 91-98. VEGA 1/0724/08.
  article

  article

 7. TONCSENKOVÁ, Andrea. Investičná politika životnej poisťovne. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 99 -106. VEGA 1/0597/09.
  article

  article

 8. BILÍKOVÁ, Mária. [Aktuárske analýzy]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 158-159. Recenzia na: Aktuárske analýzy / Katarína Sakálová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2115-9.
  article

  article

 9. LUKÁČIK, Martin. [Ekonometria]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 160-161. Recenzia na: Ekonometria / Michal Hatrák. - Bratislava : IURA EDITION, 2007. - ISBN 978-80-8078-150-7.
  article

  article

 10. SIPKOVÁ, Ľubica. [Nonparametric statistic for non-statistians: a step-by step approach]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 164-165. Recenzia na: Nonparametric statistics for non-statisticians: a step-by-step approach / Gorder Gregory W. ; Foreman Dale I. - John Wiley and Sons, 2009. - ISBN 047045461X, 978047045619.
  article

  article