Search results

 1. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Heuristický algoritmus pokrytia maximálneho počtu uzlov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 5-14.
  article

  article


 2. SAKÁLOVÁ, Katarína. [Zobrazovanie funkčných závislostí v EXCELI]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 162-163. Recenzia na: Zobrazovanie funkčných závislostí v Exceli / Arnold Dávid - František Peller. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - ISBN 978-80-8078-173-6.
  article

  article


 3. CICÁKOVÁ, Kristína. Model uzavretia prvého manželstva. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 15-23. VEGA 1/0597/09.
  article

  article


 4. CHEBEŇ, Juraj - KALNICKÁ, Daniela. Comparison analysis of chosen fields of international financial reporting standards and American generally accepred accounting principles. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 24-32.
  article

  article


 5. CHOCHOLATÁ, Michaela. Monetárne modely výmenného kurzu SKK/EUR: kointegračný prístup. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 33-51. VEGA 1/4652/07.
  article

  article


 6. CHOCHOLATÁ, Michaela. Volatility analysis of the stock returns in the V4 countries. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 52-65. VEGA 1/4652/07.
  article

  article


 7. JEMALA, Marek. Future studies and bounded rationality problem. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 66-77.
  article

  article


 8. MOJŽIŠOVÁ, Elena - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Transformačné kroky v zdravotnom poistení a analýza zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 78-90.
  article

  article


 9. ŠOLTÉS, Erik - KADEROVÁ, Andrea. Kredibilný odhad priemernej škody prostredníctvom Bühlmannovho-Straubovho modelu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 91-98. VEGA 1/0724/08.
  article

  article


 10. TONCSENKOVÁ, Andrea. Investičná politika životnej poisťovne. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 99 -106. VEGA 1/0597/09.
  article

  article