Search results

 1. BALHAR, Vítězslav. Celosvetová potravinová kríza - neočakávaný fenomén globalizácie. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 5-12.
  article

  article

 2. HVIZDOVÁ, Eva - BAŽÓ, Ladislav. Integrácia tacitných a explicitných znalostí v strategickom riadení ľudských zdrojov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 38-47. VEGA 1/0251/08.
  article

  article

 3. CHOCHÚLOVÁ, Lenka. Vymožiteľnosť práva a zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 48-55.
  article

  article

 4. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Zahraničnoobchodné vzťahy medzi Slovenskom a Čínou a ich ďalšie perspektívy. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 56-69. VEGA 1/0839/08.
  article

  article

 5. MICHALOVÁ, Valéria. K aktuálnym otázkam zásad a metód vedeckej práce vysokej školy obchodnovedného zamerania. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 110-123. KEGA 3/7284/09/OF EU 2009-2011.
  article

  article

 6. TAJTÁKOVÁ, Mária. [Techniky predaja]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s.163-164. Recenzia na: Techniky predaja / Pavol Kita. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2667-8.
  article

  article

 7. ŽÁK, Štefan. [Teória obchodu-vybrané state]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 165-167. Recenzia na: Teória obchodu : vybrané state / Zuzana Francová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2725-5.
  article

  article

 8. BOCANOVÁ, Mária. Marketing v obchode s drahými kameňmi. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 13-25. VEGA 1/4590/07.
  article

  article

 9. GAVAĽOVÁ, Viera - DRIENIKOVÁ, Kristína. Význam predĺženia širokorozchodnej železničnej trate pre rozvoj slovensko-ruskej spolupráce. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 26-37. VEGA 1/0184/08.
  article

  article

 10. KORČOKOVÁ, Marína. Produkty Made in China a bezpečnosť? In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 70-77.
  article

  article