Search results

  1. BALÁŽ, Peter et al. Medzinárodné podnikanie : [obchod, financie, integrácia, internacionalizácia, globalizácia]. Bratislava : SPRINT vfra : Vydavateľstvo JAMEX, 2001. 591 s. ISBN 80-88848-68-7. [Copy count : 9, currently available 7, at library only 2]
    book

    book