Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0114331 xpca^"
  1. KROPKOVÁ, Zlata. Komparácia inovačnej výkonnosti vybraných krajín EÚ. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 2, s. 118-124. VEGA 1/0339/10. 1/0339/10, VEGA, Ekonomický rast a jeho limitujúce faktory - Návrh nových ekonomických cieľov a indikátorov kvality života potrebných pre vytvorenie všeobecne platnej, novej metodiky hodnotenia kvality života a trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenskej republiky.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.