Search results

 1. Informácia o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie For Fin 2010. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Jún. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=1730>
  article

  article

 2. MELIKANTOVÁ, Viera. Indexy európskeho kapitálového trhu - porovnanie vývoja nemeckého a slovenského indexu. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Jún. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/Jun2010_Indexy_Melikantova.doc>
  article

  article

 3. EXELOVÁ, Jana. Obchodovanie s CFDs. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Jún. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/Jun2010_Obchod_s_CFDs_5.cast.doc>
  article

  article