Search results

  1. LENNEROVÁ, Ivana. Kontrola inflácie prostredníctvom centrálnej banky. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Jún. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/Jun%202010_Lennerova_Kontr_inflacie.doc>
    article

    article

  2. PILCH, Ctibor. Seriál : O riadení úverového rizika. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Jún. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/Jun_Serial_RUR_7.doc>
    article

    article