Search results

  1. THURZOVÁ, Marta - BUJDOVÁ, Nataša. Súlad pracovného a rodinného života. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 9, s. 13-17.
    article

    article

  2. JEŽEK, Jiří. Príprava investičných projektov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 9, s. 2-8.
    article

    article