Search results

  1. ŽÁRSKA, Elena. Finančná analýza obce a jej ukazovatele. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 9, s. 8-13.
    article

    article