Search results

 1. HOLČÍK, Vladimír. Konferencia o Dunajskej stratégii. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 7-8, s. 10-12. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  article

  article

 2. Svetový deň životného prostredia 2010. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 7-8, s. 24. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  article

  article

 3. LICHÝ, Ján. Šanghaj a EXPO 2010. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 7-8, s. 16-22. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  article

  article