Search results

 1. HOFFMANOVÁ, Eva. Späť k zodpovednosti a povinnostiam. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. August-september, s. 9. Available on Internet: <http://www.goodwill.eu.sk/Documents/GW_08_09_nahlad-final.pdf>
  article

  article

 2. MICOSSI, Stefano. Falošný prísľub fondov na riešenie kríz : odvádzanie pozornosti od jadra problému či predzvesť ďalšej finančnej nestability? In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. August-september, s. 16-17. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0117442/GW_08_09_nahlad-final.pdf>
  article

  article

 3. BYSTRICKÁ, Katarína. Ochranná známka. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. August-september, s. 24. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0117442/GW_08_09_nahlad-final.pdf>
  article

  article

 4. NEMEČEK, Miloš. Vážime si a rozvíjame partnerstvo s ukrajinskými susedmi : kraje sú aktívne, ale ani problémy nevedia zobudiť medzivládnu komisiu. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. August-september, s. 28-30. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0117442/GW_08_09_nahlad-final.pdf>
  article

  article

 5. KAMENSKÝ, Gabriel - NAGY, Eugen. September - mesiac kardiovaskulárneho zdravia : stratégia našej zdravotnej politiky v oblasti srdcovo-cievnych ochorení. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. August-september, s. 52-53. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0117442/GW_08_09_nahlad-final.pdf>
  article

  article

 6. MICHLÍK, František. Operné domy Škandinávie : architektonickými perlami sa u severanov stali kultúrne centrá. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. August-september, s. 72-74. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0117442/GW_08_09_nahlad-final.pdf>
  article

  article

 7. FILIN, Juraj. Podnikatelia veria v posilnenie mechanizmov spravodlivosti. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. August-september, s. 12. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0117442/GW_08_09_nahlad-final.pdf>
  article

  article

 8. ŠKUTKOVÁ, Jana. Internetový marketing stojí a padá na budovaní vzťahov : získať dôveru zákazníka webstránkou je ťažké, no stojí to za námahu. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. August-september, s. 78-79. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0117442/GW_08_09_nahlad-final.pdf>
  article

  article

 9. JEŠKO, Vladimír. Internetbanking a jeho inovácie : ponuka elektronických služieb bánk rýchlo rastie. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. August-september, s. 21. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0117442/GW_08_09_nahlad-final.pdf>
  article

  article

 10. JEŠKO, Vladimír. Privátne bankovníctvo - diskrétnosť a individuálny prístup : bankár hľadá pre klienta riešenie až po dôkladnom poznaní jeho potrieb. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. August-september, s. 23. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0117442/GW_08_09_nahlad-final.pdf>
  article

  article