Search results

  1. KINTLER, Jakub. Cenové stratégie v konkurenčnom prostredí. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR. Vedecká konferencia. Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2364-6, s. 266-269.
    article

    article