Search results

 1. KADLEČÍKOVÁ, Oľga - KRASŇANSKÁ, Jarmila. Cenné papiere v účtovníctve podnikateľských subjektov podľa právnej úpravy Slovenskej republiky. In IMEA 2001 : proceedings from 1st international post-graduate conference : Pardubice 4 May 2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-347-9, s. 125-128.
  article

  article


 2. KADLEČÍKOVÁ, Oľga - KRASŇANSKÁ, Jarmila. Vplyv inflácie na zachovanie vlastného kapitálu podniku. In IMEA 2001 : proceedings from 1st international post-graduate conference : Pardubice 4 May 2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-347-9, s. 153-158.
  article

  article


 3. KORDOŠOVÁ, Alena. Vývoj účtovníctva nepodnikateľských subjektov v Slovenskej republike a jeho perspektívy. In IMEA 2001 : proceedings from 1st international post-graduate conference : Pardubice 4 May 2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-347-9, s. 143-146.
  article

  article


 4. GOFUSOVÁ, Katarína. Zahraničný obchod Slovenskej republiky v rokoch 1993 až 2000. In IMEA 2001 : proceedings from 1st international post-graduate conference : Pardubice 4 May 2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-347-9, s. 82-86.
  article

  article


 5. OLEXOVÁ, Cecília. Získavanie pracovníkov cez internet (Porovnávacia štúdia Slovenská republika - Česká republika). Recenzoval: Ján Ferjenčík. In IMEA 2001 : proceedings from 1st international post-graduate conference : Pardubice 4 May 2001. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-347-9, s. 256-261.
  article

  article