Search results

 1. 1.Úvod

  FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Úvod. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 5-6. VEGA 1/0686/08.
  article

  article

 2. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - PITÁK, Jozef. Controlling ako nástroj pre podporu strategického rozhodovania podniku v čase krízy. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 7-16.
  article

  article

 3. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - BUDINSKÝ, Michal. Reporting - nástroj koordinácie a komunikácie controllingu. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 17-29.
  article

  article

 4. DUBCOVÁ, Gabriela - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Vybrané témy controllingu ľudského kapitálu. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 30-41. VEGA 1/0686/08.
  article

  article

 5. GRZNÁR, Miroslav. Controllinig a prejavy krízy v agrárnom sektore SR. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 42-47. VEGA 1/0686/08.
  article

  article

 6. MATUŠOVIČ, Martin - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Vybrané problémy goodwillu v podmienkach súťaže. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 48-50.
  article

  article

 7. SERINA, Pavol. Controlling - nástroj riadenia nákladov. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 51-60. VEGA 1/0686/08.
  article

  article

 8. ŠEBEJ, Vladimír - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Implementácia controllingu. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 61-65.
  article

  article

 9. TÓTH, Miroslav. Controlling nákladov z hľadiska vyžitia produkčnej kapacity. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 77-83.
  article

  article

 10. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Začlenenie riadenia nákladov podľa aktivít do systému nákladového controllingu. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 66-76. VEGA 1/0686/08, VEGA 1/ 0372/08.
  article

  article