Search results

 1. BUTKOVÁ, Jana. Moderné metódy analýzy a riadenia nákladov v bankovníctve a ich využitie. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. ISSN 1336-8818, 2010, roč. 7, č. 1, s. 5-13.
  article

  article

 2. IZÁKOVÁ, Katarína. Skúsenosti malých a stredných podnikov v SR s eurom. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. ISSN 1336-8818, 2010, roč. 7, č. 1, s. 14-21.
  article

  article

 3. KOŠÍK, Oto - ZLIECHOVCOVÁ, Adriana. Riziko morálneho hazardu ako dimenzia riadenia rizík počas hospodárskej krízy. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. ISSN 1336-8818, 2010, roč. 7, č. 1, s. 22-29.
  article

  article

 4. MERIČKOVÁ, Beáta. Problémy riadenia verejných organizácií (využívanie benchmarkingu). In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. ISSN 1336-8818, 2010, roč. 7, č. 1, s. 38-48.
  article

  article

 5. MINDOVÁ, Lenka. Absorpčná schopnosť Slovenska pri čerpaní eurofondov. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. ISSN 1336-8818, 2010, roč. 7, č. 1, s. 56-66.
  article

  article

 6. MUSA, Hussam - MUSOVÁ, Zdenka. Elektronické bankovníctvo - inovatívny spôsob komunikácie banky so svojimi klientami. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. ISSN 1336-8818, 2010, roč. 7, č. 1, s. 67-77.
  article

  article

 7. LONGAUEROVÁ, Alena. Možnosti znižovania zadlženosti krajín po hospodárskej kríze. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. ISSN 1336-8818, 2010, roč. 7, č. 1, s. 30-37.
  article

  article

 8. MÍKOVÁ, Marie. Finanční analýza se zaměřením na výnosnost. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. ISSN 1336-8818, 2010, roč. 7, č. 1, s. 49-55.
  article

  article

 9. SAMUELČÍK, Ondrej - ZIMKOVÁ, Emília. Analýza príjmovej časti štátneho rozpočtu Slovenska v čase finančnej a hospodárskej krízy. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. ISSN 1336-8818, 2010, roč. 7, č. 1, s. 105-113.
  article

  article