Search results

 1. PÁSTOR, Rudolf. Informačné a komunikačné technológie a ekonomický rast. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 31-41. VEGA 228.
  article

  article

 2. ROMANČÍKOVÁ, Eva - MIKÓCZIOVÁ, Jana. Priame zahraničné investície a ich vplyv na životné prostredie v procese globalizácie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 5-20. VEGA 1/0552/08.
  article

  article

 3. KAVEC, Ján - RIEVAJOVÁ, Eva. Vybrané problémy produktivity práce v období globálnej krízy. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 42-53. VEGA 1/041/09.
  article

  article

 4. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Stanovenie nákladov kapitálu podniku. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 54-63.
  article

  article

 5. KOVÁČ, Urban - PÉLIOVÁ, Jana - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Akademický rok sa na EU v Bratislave začal prednáškou nositeľa Nobelovej ceny profesora Edmunda S. Phelpsa. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 79-80.
  article

  article

 6. STŘELECKÁ, Zdenka. Štúdium na London School of Economics and Political Science. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 84-85.
  article

  article

 7. NOVÁK, Marcel. [Stručný prehľad dejín ekonomických teórií]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 88-90. Recenzia na: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií / Ján Lisý a kolektív. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. - ISBN 978-80-8078-323-5.
  article

  article

 8. BELKOVICSOVÁ, Daša. [Rozpočtová teória, politika a prax]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 91-92. Recenzia na: Rozpočtová teória, politika a prax / Kornélia Beličková a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-335-8.
  article

  article

 9. TOKÁROVÁ, Mária. [Globálna kríza - hrozba alebo výzva?]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 95-97. Recenzia na: Globálna kríza - hrozba alebo výzva? / Peter Staněk. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - ISBN 978-80-89393-24-4.
  article

  article

 10. KUCHTA, Ľuboš. Štúdium problematiky ekonómie zdravotnej starostlivosti na Queen Margaret University v Edinburgu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 86-87.
  article

  article