Search results

 1. TICHÝ, Miroslav. Zákon o službách zamestnanosti. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 12, s. 3-6.
  article

  article

 2. ŠUKALOVÁ, Viera. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov - vplyv pracovného práva. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 12, s. 18-22.
  article

  article

 3. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Podniková sociálna politika. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 12, s. 23-28.
  article

  article

 4. BEDLOVIČOVÁ, Danica. Aprobačný poriadok zamestnávateľa. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 12, s. 7-9.
  article

  article

 5. ROLKOVÁ, Monika. Práca z domu - alternatíva budúcnosti. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 12, s. 73-74.
  article

  article