Search results

 1. ŠULANOVÁ, Mária. Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v SR. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISSN 1335-5864, 2011, vol. 22, no. 1, s. 7-18.
  article

  article

 2. KUZMIŠINOVÁ, Ivana - PAVLIČKOVÁ, Viera. Analýza študentských úverov v SR. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISSN 1335-5864, 2011, vol. 22, no. 1, s. 19-26.
  article

  article

 3. SKALKA, Ján. Virtuálna fakulta - elektronizácia vzdelávania. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISSN 1335-5864, 2011, vol. 22, no. 1, s. 31-36.
  article

  article

 4. VOHRADSKÝ, Jiří. Google Apps Education aneb i školy musejí šetřit. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISSN 1335-5864, 2011, vol. 22, no. 1, s. 37-45.
  article

  article