Search results

  1. MAIER, Tomas. Prvé obliehanie Viedne Osmanmi (27. september - 14. október 1529). In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. - Bratislava : STIMUL, 2011. ISBN 978-80-8127-017-8, s. 53-72.
    article

    article