Search results

 1. HUSÁR, Jaroslav. Makroekonomický dynamický model ekonomiky SR. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 75-82.
  article

  article

 2. NAHÁCKA, Veronika. Dvojkriteriálne rozdelenie vozového parku medzi dve lízingové spoločnosti. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 97-107.
  article

  article

 3. PAVLOVIČOVÁ, Slávka. Strategické skúmanie vplyvov cien na ekonomickú pozíciu odvetvia. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 120-137.
  article

  article

 4. KOMA, Jozef. Porovnanie vhodnosti metód pre vyhladzovanie výnosovej krivky v ekonomickom prostredí Slovenskej republiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 222-233.
  article

  article

 5. PROKOP, Igor. SAP Business One vo vyučovacom procese. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 267-278.
  article

  article

 6. PONECHAL, Marián. Využitie logistickej regresie v prognózovaní správania zákazníka. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 256-266.
  article

  article

 7. BALOG, Marek. Výberové skúmanie s asistenciou modelu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 287-288.
  article

  article

 8. MACÁK, Michal. Teoretické a praktické problémy konštrukcie regionálnej matice spoločenského účtovníctva. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 297-298.
  article

  article

 9. NAHÁCKA, Veronika. Využitie optimalizačných modelov a metód bivalentného programovania v rozhodovaní firmy a jej vozovom parku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 302-303.
  article

  article

 10. ŽABKA, Marián. Data Envelopment Analysis a jej využitie pri vyhodnocovaní efektívnosti bankového sektora. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 304-306.
  article

  article