Search results

 1. BILÍKOVÁ, Mária - JOHANESOVÁ, Miroslava. Použitie zákonov úmrtnosti pri poistení spojeného života viacerých osôb. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 5-13.
  article

  article

 2. GOGA, Marián. Ekonometrické modelovanie hospodárskeho rastu SR. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 30-40.
  article

  article

 3. FENDEKOVÁ, Eleonora - KALTENBRUNNER, Stefan. Age structure analysis - using the scenario planning technique. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 14-29.
  article

  article

 4. GRELL, Michal - HORKA, Ľuboš - MIŠOTA, Branislav. Simulačný model firmy. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 41-61.
  article

  article

 5. HANÁK, Ján. Automatizácia aplikácií Microsoft Office 2007. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 62-74.
  article

  article

 6. LABUDOVÁ, Viera - PAŽITNÁ, Mária. Zisťovanie chudoby v Európskej únii. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 83-96.
  article

  article

 7. ONDRUŠOVÁ, Lucia - SILNÁ, Renáta. Zrušenie obchodných spoločností bez likvidácie z účtovného hľadiska. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 108-119.
  article

  article

 8. PEKÁR, Juraj. Stanovenie priemernej minimálnej hodinovej produkcie výrobnej linky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 138-146.
  article

  article

 9. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Splatná a odložená daň z príjmov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 162-180.
  article

  article

 10. VAŠEKOVÁ, Miroslava - SKLENKA, Miloš. Vplyv finančného prenájmu na peňažné toky v účtovníctve nájomcu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 181-193.
  article

  article