Search results

 1. FENDEKOVÁ, Eleonora - KALTENBRUNNER, Stefan. Age structure analysis - using the scenario planning technique. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 14-29.
  article

  article

 2. GRELL, Michal - HORKA, Ľuboš - MIŠOTA, Branislav. Simulačný model firmy. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 41-61.
  article

  article

 3. ONDRUŠOVÁ, Lucia - SILNÁ, Renáta. Zrušenie obchodných spoločností bez likvidácie z účtovného hľadiska. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 108-119.
  article

  article

 4. PEKÁR, Juraj. Stanovenie priemernej minimálnej hodinovej produkcie výrobnej linky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 138-146.
  article

  article

 5. SAKÁLOVÁ, Katarína - KRČOVÁ, Ingrid. Diferenčné rovnice premenlivej renty. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 147-152.
  article

  article

 6. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - PELLER, František. Investičné stratégie penzijných fondov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 153-161.
  article

  article

 7. KOTLEBOVÁ, Eva. Odhad strednej hodnoty normálneho rozdelenia v Bayesovskej štatistike. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 234-251.
  article

  article

 8. MIKUŠOVÁ, Nora. Optimalizačné modely reklamných výdavkov firiem pri zavádzaní nového produktu na trh. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 299-301.
  article

  article

 9. VIKTORÍNOVÁ, Božena - VALKO, Stanislav. Experimentálna aplikácia nerovnovážneho modelu dopytu a ponuky na vybranú poľnohospodársku komoditu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 279-286.
  article

  article

 10. FURKOVÁ, Andrea. Analýza nákladovej efektívnosti slovenských a českých distribučných podnikov elektrickej energie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 289-292.
  article

  article